Dine skoler – folkeskolerne på Mors

Dine skoler – folkeskolerne på Mors.
På denne hjemmeside kan du læse om folkeskolerne i Morsø Kommune – om styrken i høj faglighed og fælles pædagogisk grundsyn og lidt om hver enkelt skoles særpræg.

  Hjemmeside om den kommunale dagpleje på Morsø   Hjemmeside om de kommunale børnehaver på Mors
Folkeskolerne i Morsø Kommune

Dine skoler – folkeskolerne på Mors
 

En fremtid med fællesskab og læring

Nordmorsskolen har et særligt fokus på læring i fællesskab. Det betyder, at vi arbejder i strukturer, der fremmer sociale og faglige kompetencer.
IT og udeliv vægtes højt i både børnehave og skole.

Fokus på faglighed og samarbejde
Kundskaber og færdigheder vægtes højt i alle fag.
Nye materialer og nye måder at lære på er altid interessante for os. Netop nu er vi i gang med Cooperative Learning, der er en række forskellige samarbejdsstrukturer med stort fokus på faglighed og samarbejde.
Eleverne på Nordmorsskolen opnår rigtig fine læsekundskaber.
Vi lægger vægt på, at alle elever har mulighed for faglig og personlig udvikling.

Nærhed og fællesskab
Fællesskabet på og omkring skolen er af afgørende betydning for skolen. Respekt, tolerance og overskuelighed er grundpiller i dette fællesskab.
Vi har fællessamling og morgensang hver dag.
I fællesskabet er der en klar holdning til mobning:
”Mobning – det vil vi ikke ha’!”

Børnehave og skole i samme bygning
Skolen er velholdt og har gode faglokaler. Nordmorsskolen og Nordmors Børnegård med børnehave og SFO hænger sammen. Overgangen fra børnehave og til skole opleves gnidningsløst, da børn og voksne på forhånd kender hinanden.

Idræt og bevægelse

Skolen har fantastisk gode rammer for fysisk bevægelse i frikvarter og idræt. Vi gør brug af Nordmorshallen, der med de mange kvadratmeter er ideel til idræt og leg. Vi bruger boldbaner, skov, krat og fjord til udeliv.
4.-6. klasse har 5 lektioners idræt om ugen.

IT
Vi bruger IT, som en naturlig del af undervisningen. Vi har computer til hver 2. elev samt 5 interaktive tavler i klasselokalerne.

Madordning
Skolen har hver tirsdag og torsdag en sund og ernæringsrigtig madordning. Madordningen har næsten 100% opbakning fra elever og forældre. I forbindelse med madordningen har vi et frivilligt hjælpekorps på 36 personer, der på skift kommer og hjælper med udleveringen af maden. De mange ”bedsteforældre” er et forfriskende indslag i skolens hverdag.

Nordmorsskolen

0.-6. klasse · Ca. 80 elever
Skoleleder: Poul Erik Christensen
Landsbyordning (SFO og børnehave)

Skolestræde 15
7900 Nykøbing Mors

Telefon 99 70 62 15

Send e-mail til Nordmorsskolen
Nordmorsskolens hjemmeside
 

Børne- og ungesyn

Grundlag for arbejdet med børn og unge
i Morsø Kommune

• Børn og unge er alle forskellige
• Udvikling af identitet og selvværd sker i fællesskaber
• Relationer er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling

Alle børn og unge har derfor krav på:
• At møde tydelige voksne, der har en ressourceorienteret tilgang
• At høre til i fællesskaber
• At blive mødt med ligeværdighed, respekt og anerkendelse
• At blive støttet i udvikling og læring
 
Ø-rige oplevelser – Kom til Mors