Dine skoler – folkeskolerne på Mors

Dine skoler – folkeskolerne på Mors.
På denne hjemmeside kan du læse om folkeskolerne i Morsø Kommune – om styrken i høj faglighed og fælles pædagogisk grundsyn og lidt om hver enkelt skoles særpræg.

  Hjemmeside om den kommunale dagpleje på Morsø   Hjemmeside om de kommunale børnehaver på Mors
Folkeskolerne i Morsø Kommune

Dine skoler – folkeskolerne på Mors
 I folkeskolerne på Mors er der plads til alle!
Alle børn er unikke, og vi betragter forskellighed og mangfoldighed som en styrke – for det enkelte barn, klassen og hele skolen.

Vi tilbyder et udviklingsorienteret læringsmiljø med fokus på høj faglighed i trygge rammer.


Grundlag for arbejdet med børn og unge i Morsø Kommune


• Børn og unge er alle forskellige
• Udvikling af identitet og selvværd sker i fællesskaber
• Relationer er afgørende for børn og unges trivsel og
udvikling
Alle børn og unge har derfor krav på:
• At møde tydelige voksne, der har en ressourceorienteret
tilgang
• At høre til i fællesskaber
• At blive mødt med ligeværdighed, respekt

Uddannet personale
Lærerne i Morsø Kommunes folkeskoler er professionelle og seminarieuddannede og er både fagligt og pædagogisk kvalificerede.

Lærere og pædagoger arbejder i teams omkring en eller flere klasser for at styrke det enkelte barns læring og fællesskabets udvikling.

Vi prioriterer efteruddannelse højt og satser på pædagogisk nytænkende udvikling f.eks. LP-modellen og Cooperative Learning.

Skolerne samarbejder med forskellige fagpersoner, når der er behov for det. F.eks. med læsevejledere, tale- hørelærere, pædagogiske konsulenter, skolepsykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere.


Vi lægger vægt på...
 • at være tydelige og tillidsskabende voksne, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger
 • at skabe trygge rammer, hvor eleverne kan udvikle sig personligt og fagligt
 • at skabe positive fællesskaber, hvor eleverne trives og udvikler identitet og selvværd
 • at møde eleverne med ligeværdighed, respekt og anerkendelse


 • Frugtbart forældresamarbejde

  Samarbejdet mellem forældre og skole har stor betydning for elevernes trivsel og udbytte. Derfor lægger alle folkeskoler i Morsø Kommune vægt på at skabe et tillidsfuldt og frugtbart personligt samarbejde med forældrene.

  Forældre kan stille op til skolebestyrelsen og på den måde øve indflydelse på skolen. Eleverne er også repræsenterede i skolebestyrelserne.

  Morsø Kommune
  Børn og Undervisning

  Jernbanevej 7
  7900 Nykøbing Mors

  Telefon 99 70 70 00

  Morsø Kommunes hjemmeside
  Morsø Kommune / Børn og Undervisning
   

  Børne- og ungesyn

  Grundlag for arbejdet med børn og unge
  i Morsø Kommune

  • Børn og unge er alle forskellige
  • Udvikling af identitet og selvværd sker i fællesskaber
  • Relationer er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling

  Alle børn og unge har derfor krav på:
  • At møde tydelige voksne, der har en ressourceorienteret tilgang
  • At høre til i fællesskaber
  • At blive mødt med ligeværdighed, respekt og anerkendelse
  • At blive støttet i udvikling og læring
   
  Ø-rige oplevelser – Kom til Mors